ᴍᴇᴅᴀɴ sɴᴀᴄᴋ sʜᴏᴘ Pure 荔枝味軟糖 日本超人氣的軟糖品牌,討喜的愛心形狀與外層酸溜溜的粉末,擄獲廣大粉絲。 Product #: muimuimui-Pure 荔枝味軟糖 Regular price: $HKD$10.0 Available from: ᴍᴇᴅᴀɴ sɴᴀᴄᴋ sʜᴏᴘIn stock
muimuimuiᴍᴇᴅᴀɴ sɴᴀᴄᴋ sʜᴏᴘ